Avís legal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SETEM CATALUNYA amb CIF G59523910 i domicili social situat a BISBE LAGUARDA 4 08001, BARCELONA. Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

SETEM CATALUNYA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. D’acord amb la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt, al correu electrònic catalunya@setem.org o al telèfon 934415335. També podreu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

Amb l’enviament del formulari accepteu la política de privacitat de SETEM CATALUNYA.